Społeczne Wnioski do budżetu
Gminy Wołomin na rok 2023

Słowo od burmistrza

Społeczne Wnioski do Budżetu Gminy Wołomin to skuteczne narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mają realny wpływ na to, co dzieje się w przestrzeni publicznej. Po raz kolejny dajemy Wam możliwość zadecydowania, jakie projekty zostaną zrealizowane w najbliższym czasie.

Projekty, jakie wpływają co roku do Urzędu Miejskiego są niezwykle inspirujące i doskonale pokazują, jakie są potrzeby mieszkańców. Nic dziwnego, że zainteresowanie Społecznymi Wnioskami z roku na rok rośnie – widzimy to zarówno po ilości zgłoszonych projektów, jak również po liczbie głosów na nie oddanych.

Zachęcamy do oddawania głosów na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji oraz do składania własnych propozycji w kolejnych naborach. Razem zmieniajmy naszą Gminę!

Burmistrz Wołomina
Radwan Elżbieta

Co warto wiedzieć o Społecznych Wnioskach do Budżetu Gminy Wołomin?

Czym są Społeczne Wnioski?

To wydzielona część budżetu Gminy Wołomin, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1,5 mln złotych.

Co daje udział?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Wołomin. W przypadku gdy osoba zgłaszająca Projekt Inwestycyjny jest niepełnoletnia, do formularza zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

Jak włączyć się w Społeczne Wnioski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Społecznych Wniosków
do Budżetu Gminy Wołomin i miej realny wpływ na rozwój gminy.
W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 1,5 mln złotych!

Przykładowe działania

realizowane ze Społecznych Wniosków

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 04.04.2022
do 04.05.2022

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 05.05.2022
do 31.05.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 31.05.2022

Głosowanie

Od 01.06.2022
do 21.06.2022

Ogłoszenie wyników
głosowania

Do 30.06.2022

Społecznie Wnioski krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie